نمایش 1–12 از 21 نتیجه

CLE-INTERNATIONAL

Grammaire Progressive Du Francais Debutant

موجود

۱۳۲,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1801
وزن 0.511 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

175

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

Comprehension Orale A1 A2

موجود

۱۵۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1833
وزن 0.346 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

127

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع چاپ

سیاه و سفید (تک رنگ)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

,

Grammaire en dialogues Niveau Debutant

موجود

۵۴,۰۰۰ تومان۱۵۳,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1834
وزن 0.386 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

143

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78209E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

,

نوع چاپ

رنگی (2 رنگ), سیاه و سفید (تک رنگ)

Vocabulaire Progressive Du Francais Debutant

موجود

۱۳۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1800
وزن 0.492 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

175

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+11

شماره ویرایش

Third Edition (ویرایش سوم)

سطح زبانی کتاب (CEFR)

Comprehension Orale Niveau B1

موجود

۱۱۴,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1798
وزن 0.338 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

127

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

Vocabulaire Progressif Du Francais intermediaire

موجود

۱۵۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1839
وزن 0.568 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

شماره ویرایش

Third Edition (ویرایش سوم)

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

207

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

,

Grammaire progressif Du Francais intermediaire Fourth Edition

موجود

۲۲۲,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1838
وزن 0.813 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

279

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

,

Vocabulaire en dialogues Niveau debutant Second Edition

موجود

۱۸۶,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-2725
وزن 0.388 کیلوگرم
CD و DVD همراه

دارد

شماره ویرایش

Second Edition (ویرایش دوم)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

تعداد صفحات

143

ناشر

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

کتاب کار

ندارد

نویسنده

سطح زبانی کتاب (CEFR)

,

شابک

9.78E+12

سال چاپ

2016

Expression Orale A1 A2

موجود

۱۵۳,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1831
وزن 0.345 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

127

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

,

نوع چاپ

سیاه و سفید (تک رنگ)

Communication progressive du Francias niveau debutant

موجود

۲۰۴,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1331
وزن 0.308 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

143

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

Vocabulaire en dialogues niveau intermediaire

موجود

۳۶,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1422
وزن 0.315 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

127

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

TEF 250 activities

موجود

۱۱۴,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1425
وزن 0.409 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

128

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+12