نمایش دادن همه 11 نتیجه

Claire Miquel

Grammaire en dialogues Niveau Debutant

موجود

۵۴,۰۰۰ تومان۱۵۳,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1834
وزن 0.386 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

143

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78209E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

,

نوع چاپ

رنگی (2 رنگ), سیاه و سفید (تک رنگ)

Vocabulaire Progressive Du Francais Debutant

موجود

۱۳۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1800
وزن 0.492 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

175

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+11

شماره ویرایش

Third Edition (ویرایش سوم)

سطح زبانی کتاب (CEFR)

Vocabulaire Progressif Du Francais intermediaire

موجود

۱۵۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1839
وزن 0.568 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

شماره ویرایش

Third Edition (ویرایش سوم)

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

207

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

,

Communication progressive du Francias niveau debutant

موجود

۲۰۴,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1331
وزن 0.308 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

143

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

Grammaire en dialogues B1

موجود

۹۶,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-2267
وزن 0.327 کیلوگرم
سطح زبانی کتاب (CEFR)

نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

تعداد صفحات

144

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

شابک

9.78E+12

نوع چاپ

سیاه و سفید (تک رنگ)

Vocabulaire Progressive du francais niveau Avance

موجود

۱۵۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1640
وزن 0.618 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

شماره ویرایش

Second Edition (ویرایش دوم)

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

207

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

Vite et Bien 1 A1 first edition

موجود

۷۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-2384
وزن 0.444 کیلوگرم
سطح زبانی کتاب (CEFR)

,

CD و DVD همراه

دارد

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

تعداد صفحات

192

ناشر

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نویسنده

شابک

9.78E+12

Grmmaire en dialogues niveau debutant

ناموجود

۴۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1420
وزن 0.4 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

128

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

,

Communication progressive du Francias niveau intermediaire

موجود

۲۷۶,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1330
وزن 0.656 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

207

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

,

نوع چاپ

تمام رنگی (4 رنگ)

Vite et Bien 2 B1 first edition

موجود

۷۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-2383
وزن 0.515 کیلوگرم
سطح زبانی کتاب (CEFR)

CD و DVD همراه

دارد

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

تعداد صفحات

191

ناشر

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نویسنده

شابک

9.78E+12

Grammaire en dialogues Niveau Avance

موجود

۱۸۶,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-2956
وزن 0.394 کیلوگرم
نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

تعداد صفحات

144

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)