نمایش 1–12 از 25 نتیجه

JOAN SASLOW & ALLEN ASCHER

کتاب Top Notch Fundamentals A Third Edition

موجود

۸۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1201
وزن 0.417 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

شماره ویرایش

Third Edition (ویرایش سوم)

CD و DVD همراه

دارد

کتاب کار

دارد

تعداد صفحات

110

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

نوع کاغذ

تحریر (معمولی)

شابک

9.79E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

Top Notch Fundamentals B Third Edition

موجود

۸۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1202
وزن 0.417 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

شماره ویرایش

Third Edition (ویرایش سوم)

CD و DVD همراه

دارد

کتاب کار

دارد

تعداد صفحات

92

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

نوع کاغذ

تحریر (معمولی)

شابک

9.79E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

Top Notch 1A Third Edition

موجود

۸۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1203
وزن 0.352 کیلوگرم
سطح زبانی کتاب (CEFR)

,

نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

شماره ویرایش

Third Edition (ویرایش سوم)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

تعداد صفحات

199

نوع کاغذ

تحریر (معمولی)

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

کتاب کار

دارد

شابک

9.79E+12

مجموعه کتاب های Top Notch Third Edition

موجود

۶۰۳,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-2013
وزن 3.053 کیلوگرم
نویسنده

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

CD و DVD همراه

دارد

کتاب کار

دارد

شماره ویرایش

Third Edition (ویرایش سوم)

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

Top Notch 1B Third Edition

موجود

۸۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1204
وزن 0.334 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

شماره ویرایش

Third Edition (ویرایش سوم)

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

92

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

نوع کاغذ

تحریر (معمولی)

شابک

9.79E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

,

کتاب کار

دارد

Top Notch 2A Third Edition

موجود

۸۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1205
وزن 0.397 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

شماره ویرایش

Third Edition (ویرایش سوم)

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

124

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

نوع کاغذ

تحریر (معمولی), گلاسه (روغنی)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

,

کتاب کار

دارد

Top Notch 2B Third Edition

موجود

۸۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1206
وزن 0.401 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

شماره ویرایش

Third Edition (ویرایش سوم)

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

92

کتاب کار

دارد

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

نوع کاغذ

تحریر (معمولی), گلاسه (روغنی)

شابک

7.98E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

,

Top Notch 3A Third Edition

موجود

۹۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1207
وزن 0.431 کیلوگرم
نویسنده

CD و DVD همراه

دارد

شماره ویرایش

Third Edition (ویرایش سوم)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

تعداد صفحات

188

نوع کاغذ

تحریر (معمولی), گلاسه (روغنی)

ناشر

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

کتاب کار

دارد

سطح زبانی کتاب (CEFR)

شابک

9.79E+12

Top Notch 3B Third Edition

موجود

۹۰,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1208
وزن 0.402 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

شماره ویرایش

Third Edition (ویرایش سوم)

CD و DVD همراه

دارد

کتاب کار

دارد

تعداد صفحات

108

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

نوع کاغذ

تحریر (معمولی), گلاسه (روغنی)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

Teen 2 Teen one

موجود

۷۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1219
وزن 0.353 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

106

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

نوع کاغذ

تحریر (معمولی)

شابک

9.78E+12

Teen 2 Teen Two

موجود

۷۵,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1220
وزن 0.357 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

106

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

نوع کاغذ

تحریر (معمولی)

شابک

9.78E+12

Top Notch Fundamentals A Second Edition

موجود

۱۰۲,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-2015
وزن 0.395 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

شماره ویرایش

Second Edition (ویرایش دوم)

تعداد صفحات

148

قطع (اندازه)

رحلی (21cm*29cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.78E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

کتاب کار

دارد