نمایش 1–12 از 20 نتیجه

استاندارد

کتاب انگلیسی در سفر جلد اول

موجود

۱۰۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1461
وزن 0.294 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

تعداد صفحات

232

قطع (اندازه)

رقعی (14cm*21cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.79E+11

سطح زبانی کتاب (CEFR)

کتاب ترکی استانبولی در سفر

موجود

۱۰۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1466
وزن 0.334 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

شماره ویرایش

Second Edition (ویرایش دوم)

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

277

قطع (اندازه)

رقعی (14cm*21cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.79E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

کتاب آلمانی در سفر

موجود

۱۰۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1464
وزن 0.293 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

شماره ویرایش

Second Edition (ویرایش دوم)

تعداد صفحات

237

قطع (اندازه)

رقعی (14cm*21cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.79E+11

کتاب انگلیسی در سفر جلد دوم

موجود

۱۰۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1462
وزن 0.258 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

196

قطع (اندازه)

رقعی (14cm*21cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.79E+12

کتاب روسی در سفر

موجود

۱۰۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1469
وزن 0.294 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

شماره ویرایش

Second Edition (ویرایش دوم)

قطع (اندازه)

رقعی (14cm*21cm)

تعداد صفحات

240

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.79E+12

کتاب انگلیسی تجاری در سفر

موجود

۱۰۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1460
وزن 0.346 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

278

قطع (اندازه)

رقعی (14cm*21cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.79E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

کتاب انگلیسی آمریکایی در سفر

موجود

۱۰۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1459
وزن 0.334 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

261

قطع (اندازه)

رقعی (14cm*21cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.79E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

کتاب مکالمات و اصطلاحات روزمره انگلیسی

موجود

۸۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1747
وزن 0.234 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

تعداد صفحات

272

قطع (اندازه)

جیبی (11.5cm*16.5cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.79E+11

سطح زبانی کتاب (CEFR)

کتاب گرامر انگلیسی آکسفورد در سفر

موجود

۹۳,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1746
وزن 0.263 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

221

قطع (اندازه)

رقعی (14cm*21cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.79E+12

کتاب فرانسه در سفر

موجود

۱۰۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1471
وزن 0.276 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

221

شماره ویرایش

Second Edition (ویرایش دوم)

قطع (اندازه)

رقعی (14cm*21cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.79E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

کتاب ترکی آذربایجانی در سفر

موجود

۱۰۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1467
وزن 0.291 کیلوگرم
نویسنده

ناشر

شماره ویرایش

Third Edition (ویرایش سوم)

CD و DVD همراه

دارد

تعداد صفحات

237

قطع (اندازه)

رقعی (14cm*21cm)

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

شابک

9.79E+12

سطح زبانی کتاب (CEFR)

کتاب عربی در سفر

موجود

۱۰۸,۰۰۰ تومان
کد کالا: ZM-1470
وزن 0.288 کیلوگرم
CD و DVD همراه

دارد

نوع جلد

Paperbacke (شومیز یا نرم)

تعداد صفحات

237

ناشر

قطع (اندازه)

وزیری (17cm*23cm)

نویسنده

شابک

9.79E+12

سال چاپ

1398