فروش ویژه
Jeld-THE-FOUR-AGREEMENTS-backthe-four-agreements
0 out of 5

The Four Agreement By Don Miguel Ruiz
کتاب رمان چهار میثاق اثر دون میگوئل روئیز

۴۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
بر طبق رمان The Four Agreement هر چه می بینیم رویایی بیش نیست. چه زمانی که می خوابیم و چه زمانی که در بیداری هستیم، به هرحال داریم رویا می بینیم. تفاوتی که در بیداریاحساس می شود این است که ما اشیا را به شکل مادی می بینیم و وقتی که در خواب هستیم دیگر چارچوب مادی در کار نیست.
در حال بارگذاری ...
زبان مهر | ناشر کتب زبانهای خارجی